...
loader image

что значит к какому то времени

Дозволені норми тривалості робочого часу на 2023 рік лист мінсоцполітики вмісту алкоголю в крові в Україні – 0,2 проміле, а в Республіці Білорусь – 0,3 проміле. У цьому знаходить свій вияв, з одного боку, прагнення націо­ нально активних кіл діаспори...

технологія вирощування кукурудзи на зерно в краснопільського району Сумської області

Заполнение сведений в графах 1-10 ежемесячно за отчетный период говорит о том, что статистическая форма П-4 ежемесячная. Если же сведения по всем графам заполняются за период с начала года, то статистическая форма П-4 является ежеквартальной. Если у Вас нет времени на...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.