...
loader image

Година роботи навчить більше, ніж день пояснень

5. Проведення вимірів тривалості елементів операції. Фотохронометраж використовується одночасно як для встановлення тривалості елементів трудового процесу так і для структури витрат робочого часу. За другою ознакою по ступеню диференціації трудового процесу аналітичні...

Скільки корисно спати людині для здоров’я

Вплинути на ці фактори просто, але існують такі критерії, які змінити досить важко. А ось якщо робота у святкові (неробочі) дні пройшла за графік роботи на 2023 рік в Україні скачатьом графік роботи на 2023 рік в Україні скачать (змінності), то години роботи в такі...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.