loader image

Скільки календарних днів у 2023 році: 366 або 365?

Наприклад, 8bp.org якщо датою відкриття листка непрацездатності є 12.02.2023 р., web site то розрахунковим періодом буде 01.02.2022 р. «Готовий до сплати». У такому разі самостійно відраховуємо 7 днів після дати відкриття. Водночас зміни все-таки вплинуть на кількість...