loader image

Вантажно-розвантажувальні роботи на автомобільному транспорті

Нормування праці такого робітника відрізняється від встановлення норми часу і норми виробітку, оскільки для цього необхідно встановити максимальні кількості устаткування (апаратів, webpage верстатів), квадратних метрів ви­робничої площі, погонних метрів...