...
loader image

2-а група єдиного податку

КВЕД 2023и підприємницької види економічної діяльності – це систематизована закодована інформація про направлення основного і другорядного виду комерційної діяльності суб’єкта оподаткування. Не платити ЄП у рамках податкової відпустки можна, тільки якщо ви не...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.