...
loader image

Групи єдиного податку для ФОП у 2023 році

Найбільш узагальнені угруповання видів економічної діяльності на рівні секцій КВЕД дають змогу виділити основні галузі економіки. Так, 47.91 – це основний КВЕД Інтернет-магазину. КВЕД 47.91 – основний код економічної діяльності для Інтернет-магазину. При...

КВЕД для ФОП: як обрати правильний

Лікарі завжди були, є і будуть цінними кадрами для будь-якої держави. Лікарі. В Україні гостро відчувається нестача кваліфікованого медперсоналу. В Україні завжди був, є і буде попит на хороших лікарів. Експерти стверджують, що в найближчі роки з’явиться попит на...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.