...
loader image

Оплата праці в умовах воєнного стану

У практиці вітчизняного технічного нормування праці норми тривалості робочого часу на 2023 рік таблиця скачати безкоштовно виробітку визначаються як вихідне мінімальне завдання, яке кожний з робітників може виконувати на 100% або перевиконувати відповідно до своїх...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.