...
loader image

Тромбіновий час: що це, норма, підвищено, знижений

Крім цього, вчені встановили, що коливання Норми тривалості робочого дня на 2023 рік нічного відпочинку негативно позначається не лише на його якості, а й на загальному стані людини. Доплату за роботу в нічний час здійснюємо в кінці кожного місяця незалежно від...

Задачі з курсу Організація виробництва – 70 задач

Оплату за роботу у святкові/неробочі дні нараховуємо за підсумками кожного місяця незалежно від тривалості облікового періоду. Тому ми розрахували норми тривалості робочого часу і на випадок скасування, і на випадок продовження воєнного стану у 2023 році. Слід...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.