...
loader image

Церковний календар на 2023 рік: список усіх свят за місяцями

Для зручності ж користування церковним календарем дати старого стилю перераховуються на прийнятий з 1918 року в цивільному житті і в побуті григоріанський календар – новий стиль. Для цього і є спеціальний греко-католицький календар, котрий користується...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.